Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Miljø

Ytre miljø

Bedriften anses ikke å påføre det ytre miljøet andre ulemper enn den mengde støv og støy som er normalt ved slik trelastproduksjon.  Utslipp til vann og luft er innenfor de tillatelser som er gitt av offentlige myndigheter, bekreftet gjennom utslippsmålinger. Gran Tre har rutiner for håndtering av avfall.

 

Bærekraftig skogbruk

Gran Tre tilstreber å kjøpe råstoff fra sporbarhetssertifiserte leverandører, og bruker PEFC1) godkjent tømmer  i sin produksjon.  PEFC-sertifiseringen dokumenterer at tømmeret kommer fra bærekraftig drevet skog.

 

1) Program for the Endorsement of Forest Certificat schemes.